خدمات ما

1. استعلام: ارتباط و تأیید شامل جزئیاتی مانند قیمت، مشخصات، کیفیت، کمیت، بسته بندی، حمل و نقل و درخواست نمونه.
2. نقل قول و تایید.
3. در مورد روش پرداخت مذاکره کنید.
4. قرارداد را امضا کنید.
5. تهيه كالا بر اساس الزامات قرارداد و تهيه اسناد اظهارنامه گمركي.
6. اظهارنامه گمرکی.
7. حمل و نقل.
8. بارنامه.
9. تسویه ارزی.
10. ردیابی کیفیت و خدمات پس از فروش.

خدمات ما

1. استعلام: ارتباط و تأیید شامل جزئیاتی مانند قیمت، مشخصات، کیفیت، کمیت، بسته بندی، حمل و نقل و درخواست نمونه.
2. نقل قول و تایید.
3. در مورد روش پرداخت مذاکره کنید.
4. قرارداد را امضا کنید.
5. تهيه كالا بر اساس الزامات قرارداد و تهيه اسناد اظهارنامه گمركي.
6. اظهارنامه گمرکی.
7. حمل و نقل.
8. بارنامه.
9. تسویه ارزی.
10. ردیابی کیفیت و خدمات پس از فروش.